Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Analiza materiału zdaniowego

Po zakończeniu właściwej części eksperymentu łącznie z dodatkowymi pytaniami i rozpoznawaniem zwracałem się do każdej z osób w obu grupach A i B z następującym poleceniem: „Proszę teraz spróbować powiedzieć możliwie najkrócej w jednym, dwóch słowach, o czym byłą mowa w czytanych zdaniach”. Wynik był dla obu grup następujący:

Wynika z tego, że przy zapamiętywaniu zamierzonym zachodzi w znacznie szerszym zakresie analiza materiału zdaniowego oraz proces swoistej syntezy w postaci skrótowego określania treści zdania przez wyodrębnianie jego członu głównego, z reguły podmiotu zdania, co należy uznać za dodatkowy proces myślowo- – pamięć5 owy (utrwalający).

Wypowiedzi samcobserwacyjne osób badanych zwracają uwagę jeszcze na jeden ważny fakt, który tylko częściowo uwidacznia się w obiektywnych danych procesu odtwarzania (co nie znaczy, że nie można go badać wyłącznie obiektywnie w eksperymentach specjalnie na to zagadnienie nastawionych), a mianowicie: na wiązanie ze sobą poszczególnych luźnych zdań na podstawie ich treści, niezależnie od kolejnego następstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.