Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

„ZUPEŁNIE NIE MAM PAMIĘCI”

Chciałeś powiedzieć coś ważnego, ale ci to uciekło. Wracasz do domu i tg dopiero przypomina ci ojciec, że miałeś odebrać pióro z naprawy. Chcesz przedstawić koleżance swego znajomego, ale okazuje…

Rezudualne konsternacje

Genetycznie podobne do czap żelaznych są rezydualne koncentracje np. czarnych tlenków i wodorotlenków manganu (wietrzeniowe rudy manganu, czerń manganowa, rudy asbolanowe zasobne w kobalt i miedź…

PROCEDURY PIERWSZEJ POMOCY

- 1. Zamknij oczy. Zwróć je w górę, pod kątem ok. 20° w kierunku linii brwi.- 2. Etapy 2a, 3a, 3b i 3c nie są obowiązkowe. Powoli zacznij liczyć w myśli od 50 do 1. Powtarzaj jedną liczbę co sekundę.

ROZUMIENIE PODNIET NIEWERBALNYCH

Powyższy opis dotyczy rozumienia podniet kulturowych, opartych na mowie: lektur wszelkiego pokroju, przemówień, wykładów, lekcji szkolnych, słuchowisk radiowych, widowisk teatralnych z udziałem mowy.…

pomiary gospodarcze

Wśród badań ekologicznych najważniejsze dla polityki środowiskowej są pomiary potencjału i wytrzymałości (homeostazy) ekosystemów, w tym zwłaszcza zasobów naturalnych naszego globu. Naruszenie…

ROLA „DOBRYCH OBYCZAJÓW” W MORALNOŚCI OSOBISTEJ

Form uprzejmości, czyli grzeczności w stycznościach z ludźmi, uczą się dzieci wcześnie w prawie nieodłącznym związku z formami całkiem osobistego zachowania się, np. pod względem higieny osobistej…

Ile lat liczy Wszechświat?

Leży przede mną gruba księga w ciężkiej skórzanej oprawie - jeden z czterech tomów Żywotów świętych. Na jej tytułowej stronie widnieje wzmianka, że została ona wydana za zezwoleniem cara „w 7339 roku…

Analiza materiału zdaniowego

Po zakończeniu właściwej części eksperymentu łącznie z dodatkowymi pytaniami i rozpoznawaniem zwracałem się do każdej z osób w obu grupach A i B z następującym poleceniem: „Proszę teraz spróbować…

„Nadbagaż”

Poczucie klęski i bezsilności stanowi dodatkowe brzemię, jakie musimy dźwigać w życiu. Nie jest ono do niczego potrzebne, a wręcz przeciwnie - szkodliwe, ponieważ utrudnia nam życie i pozbawia…