Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

pomiary gospodarcze

Wśród badań ekologicznych najważniejsze dla polityki środowiskowej są pomiary potencjału i wytrzymałości (homeostazy) ekosystemów, w tym zwłaszcza zasobów naturalnych naszego globu. Naruszenie…

ROLA „DOBRYCH OBYCZAJÓW” W MORALNOŚCI OSOBISTEJ

Form uprzejmości, czyli grzeczności w stycznościach z ludźmi, uczą się dzieci wcześnie w prawie nieodłącznym związku z formami całkiem osobistego zachowania się, np. pod względem higieny osobistej…

Ile lat liczy Wszechświat?

Leży przede mną gruba księga w ciężkiej skórzanej oprawie - jeden z czterech tomów Żywotów świętych. Na jej tytułowej stronie widnieje wzmianka, że została ona wydana za zezwoleniem cara „w 7339 roku…

Analiza materiału zdaniowego

Po zakończeniu właściwej części eksperymentu łącznie z dodatkowymi pytaniami i rozpoznawaniem zwracałem się do każdej z osób w obu grupach A i B z następującym poleceniem: „Proszę teraz spróbować…

„Nadbagaż”

Poczucie klęski i bezsilności stanowi dodatkowe brzemię, jakie musimy dźwigać w życiu. Nie jest ono do niczego potrzebne, a wręcz przeciwnie - szkodliwe, ponieważ utrudnia nam życie i pozbawia…

Zadania galezi

?Z punktu widzenia zadań, jakie spełniają poszczególne gałęzie, rozróżnia się gałęzie główne, uboczne, pomocnicze i specjalne. Gałęzie główne są podstawą działalności gospodarstwa, wytwarzają…

Umysł ponad materią: eksperyment z wahadełkiem

Zanim przejdziemy do dyskusji o mechanizmie działania umysłu, chciałabym, abyś przeprowadził pewien eksperyment. Weź kawałek sznurka i na jednym jego końcu zamocuj kółeczko. Nie ma właściwie żadnego…

Praca H. Restorffa

A zatem nie uprzednie związki, doświadczenie, jak zakładała teoria asocjacyjna, lecz uorganizowanie jest tym czynnikiem, który różni zgłoski bez sensu od słów i który decyduje o tym, że słowa są…