Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Jeden krok do przodu, jeden do tyłu

Lehman i Belady przeanalizowali historię kolejnych wersji dużego systemu operacyjnego6. Stwierdzili, że łączna liczba modułów wzrasta wprost proporcjonalnie do numeru wersji, ale liczba modułów…

POCHODZENIE WIEDZY OSOBISTEJ CZ. II

Poglądy powyższe należą już wprawdzie do historii, jednakże wciąż jeszcze w pewnej mierze żyją, a to w postaci błędnych mniemań co do rozwoju osobistej wiedzy poszczególnych ludzi. Mianowicie fakty…

Z. Bober i jego badania nad uczniami

Zanim do nich doszedł musiał się uporać z roboczą metodologią. Jej trzon stanowiły znane nam - co do założeń i konstrukcji - przewodniki skalowe, oparte na rozróżnianiu pięciu stopni, oczywiście w…

Dwuznaczna sytuacja w sferze komunikacji

Sprzeczność zasad kompromituje pozycję rodziców i naraża ich na szantaż. Zdrowe dzieci mają odczucie, że przy chorym braciszku grają tylko drugie skrzypce. Rodzice też wyglądają na słabych i nie…

ZAPAMIĘTYWANIE BARWNYCH FIGUR CZ. II

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że tego rodzaju -przesunięcia i przemieszczenia zdarzają się znacznie częściej przy zapamiętywaniu zamierzonym aniżeli samorzutnym. Ten częściowo…

Zapamiętywanie drogi w budynku

Zapamiętywanie jest zawsze wyznaczone sposobem odzwierciedlania. W toku badań tego typu, idących w nieco innym kierunku, stwierdziłem, że należy mieć wciąż na uwadze dwa czynniki: werbalizację drogi…

Granitoidy Kudowej

Tworzą one masyw, który w granicach Polski zajmuje niewielką powierzchnię. W jego budowie uczestniczą: granity monzonitowe (adamellity), granodioryty, tonaiity i sporadycznie granity alkaliczne. W…

CHŁONĄC WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI

„Ilustracja warta jest tysiąca słów”. To samo można powiedzieć o wykresach i innych graficznych sposobach przedstawiania myśli. Dlatego nie kwitujemy ledwie przelotnym spojrzeniem tych wizualnych…

Umysł podświadomy

Umysł to jakby góra lodowa. Składa się z dwóch części. Umysł świadomy - niczym wierzchołek góry - ułatwia nam codzienne podejmowanie decyzji, a także asystuje w nowych sytuacjach wymagających…

Wielka wiedza zależy od dobrej pamięci

Wyprawa Napoleona na Moskwę jest nie tylko rozdziałem politycznej historii Europy, ale także wchodzi w zakres strategii, psychologii ambicji, błędów myślenia, psychiki narodu, geografii i...…