Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Briusow i jego fatalny błąd

Lata, jakie nas dzielą od wydania książki Briusowa, przyniosły tyle odkryć, że naszą listę moglibyśmy kon-tynuować jeszcze długo, nie jest to jednak potrzebne. I tego, co powiedzieliśmy, wystarczy, aby uznać dzieło Briusowa za punkt zwrotny w dziejach badań nad Atlantydą, przekształcający przekazaną w dialogach Platona legendę w dokument naukowy. Z roli swego dzieła zdawał sobie sprawę i sam autor, pisał bowiem: „Od dziś problem Atlantydy zrywa swe więzy z krainą baśni i staje się normalną hipotezą historyczną, której sądzony jest taki sam los, jak każdej innej hipotezie naukowej, zależnie od tego, czy nowe fakty potwierdzą ją, czy też zaczną jej przeczyć”.

Nie bylibyśmy sprawiedliwi wobec Briusowa, gdy-byśmy mówiąc o jego osiągnięciach, pominęli milczeniem popełniony przezeń fatalny błąd. Briusow, oczarowany pięknem starej legendy, zatracił poczucie krytycyzmu, przeceniając poziom kultury Atlantydów. „Przez długie tysiąclecia wzrastała ich potęga i rozwijała się ich kultura, osiągając wreszcie poziom, którego, być może, żaden już inny naród nie osiągnął” – pisał on, inspirowany bez wątpienia okultystycznymi księgami, których autorzy przypisywali Atlantydom umiejętność lewitacji, znajomość techniki rakietowej itp.

Zagadnienie stopnia rozwoju opisywanego przez Pla-tona społeczeństwa doczekało się jednak także naukowej analizy, w której wybitną rolę odegrały prace N. F. Żyrowa. Spróbujmy teraz, idąc śladami badaczy, odtworzyć pokrótce drogę ich rozumowania. Zastanówmy się na początek o jakich metalach wspomina Platon, omawiając gospodarkę Atlantydy? Są to złoto, srebro, ołów, żelazo i tajemniczy orychalk. Z metali tych dwa pierwsze występują w przyrodzie w stanie rodzimym, ich obecność w stolicy Atlantydów nie świadczy zatem wcale, że posiadali oni rozwiniętą metalurgię. Żelazo, wspomniane zresztą przez Platona tylko jednokrotnie, było najprawdopodobniej pochodzenia meteorytowego. Nigdzie w dialogach nie spotykamy wzmianki o broni czy narzędziach wykonanych z żelaza, a przynajmniej z brązu – metale na Atlantydzie wykorzystywane były jedynie jako wykładzina kamiennych murów lub materiał na ozdoby świątynne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.