Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...
przeglądanie Kategoria

Wiedza

OPOZYCJA ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO

Kampania na rzecz zrozumienia roli umysłu w utrzymaniu zdrowia miała swoje ofiary. Wielu lekarzy, którzy zaakceptowali tę rolę nękały lokalne związki medyczne, grupy rodzicielskie oraz oficjalne…

Zasada samodokumentowania programów

Schemat blokowy to najbardziej przereklamowany element dokumentacji programu: szczegółowy schemat blokowy jest dziś czymś zupełnie przestarzałym w wyniku pisania programów w językach wysokiego…

Historia pewnej pary cz. II

Pojechał obejrzeć dzielnice czarnej biedoty - i już wiedział. Nie uspokoiło go to jednak. Przeciwnie. Rzeczywistość przerosła bowiem jego najgorsze obawy. Gospodarzy zaś nie interesowały nawet w…

Przewidywanie przyszłości nauki – kontynuacja

Kryje się ona w jego wierze w naukę, nie w tę scho- lastyczną jednak, którą podówczas nurtowały proble- my typu licziby diabłów, mogących pomieścić się na główce od szpilki, a jedynymi stosowanymi…

Jeden krok do przodu, jeden do tyłu

Lehman i Belady przeanalizowali historię kolejnych wersji dużego systemu operacyjnego6. Stwierdzili, że łączna liczba modułów wzrasta wprost proporcjonalnie do numeru wersji, ale liczba modułów…

POCHODZENIE WIEDZY OSOBISTEJ CZ. II

Poglądy powyższe należą już wprawdzie do historii, jednakże wciąż jeszcze w pewnej mierze żyją, a to w postaci błędnych mniemań co do rozwoju osobistej wiedzy poszczególnych ludzi. Mianowicie fakty…

Z. Bober i jego badania nad uczniami

Zanim do nich doszedł musiał się uporać z roboczą metodologią. Jej trzon stanowiły znane nam - co do założeń i konstrukcji - przewodniki skalowe, oparte na rozróżnianiu pięciu stopni, oczywiście w…

Dwuznaczna sytuacja w sferze komunikacji

Sprzeczność zasad kompromituje pozycję rodziców i naraża ich na szantaż. Zdrowe dzieci mają odczucie, że przy chorym braciszku grają tylko drugie skrzypce. Rodzice też wyglądają na słabych i nie…

ZAPAMIĘTYWANIE BARWNYCH FIGUR CZ. II

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że tego rodzaju -przesunięcia i przemieszczenia zdarzają się znacznie częściej przy zapamiętywaniu zamierzonym aniżeli samorzutnym. Ten częściowo…