Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

CHŁONĄC WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI

„Ilustracja warta jest tysiąca słów”. To samo można powiedzieć o wykresach i innych graficznych sposobach przedstawiania myśli. Dlatego nie kwitujemy ledwie przelotnym spojrzeniem tych wizualnych pomocy.

Jak już powiedziano, różni ludzie mają różne typy pamięci, a najczęstszy jest typ mieszany. Dlatego słuszną na ogół metodą jest posługiwanie się przy zapamiętywaniu „wszystkimi zmysłami”. Zobaczyć, usłyszeć, napisać – to pełny program tej metody.

– 1) przeanalizować go, starając się w nim odkryć jakąś kombinację cyfr,

– 2) z uwagą mu się przyjrzeć,

– 3) napisąć go,

– 4) głośno, rytmicznie powtórzyć.

Jasne, że istnieją gałęzie wiedzy, w których trudno jest o uzmysłowienie abstrakcyjnych pojęć, ale też istnieją inne, w których takie uzmysłowienie jest łatwe i specjalnie pomocne. Każdemu, kto przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy, radzę, by poszczególne problemy ruchu ulicznego ilustrował sobie na stole z zaznaczonym skrzyżowaniem ulic, posługując się różnymi przedmiotami jako „pojazdami”.

Kto stwierdził u siebie przewagę jednego typu pamięci, ten powinien maksymalnie go wykorzystać. Mając pamięć wzrokową, niech posługuje się tablicami, wykresami i innymi graficznymi pomocami, a także niech bardzo starannie opracowuje plany. Jeśli lepiej pamięta to, co sam przeczyta, niech raczej korzysta ze skryptów i książek (byle regularnie i systematycznie), a mniej z wykładów (jeżeli na pewno profesor nie mówi nic nowego: czego nie ma w skryptach).

Na marginesie warto wspomnieć o pomocy wyobraźni. Było to jeszcze w przedszkolu. Pani czytała o powstaniu styczniowym, a potem kazała opowiedzieć, jak je sobie wyobrażamy. Pamiętam, zamknąłem oczy i wyobrażałem sobie śnieg, las, partyzantów, pożary, a potem katorgę.

Pani z przedszkola była dobrym pedagogiem. Szkoda, że tak rzadko się zdarza, by nauczyciel czy rodzice kazali dziecku opowiedzieć, jak wyobraża sobie to, o czym się przed chwilą dowiedziało: tego rodzaju ćwiczenie konkretyzuje w obrazie abstrakcyjną treść, a jednocześnie emocjonalnie zbliża do przedmiotu, co razem przyczynić się może do rozbudzenia zainteresowania, a w każdym razie do lepszego zapamiętania.

Wyobraźnia ma też pewien związek z rozumieniem. Dobrze zrozumiany opis natury lub wyglądu człowieka jest opisem, który „widzimy oczyma wyobraźni”. Kto umie „widzieć” to, co czyta, kto pozwala się unieść atmosferze książki i jej żywym obrazom, ten nie tylko potrafi znaleźć więcej radości w literaturze, ale także z łatwością będzie sobie przyswajał wszelkie naukowe opisy.

Przedstawiając różne metody aktywnego zapamiętywania bynajmniej nie zalecam posługiwania się zawsze wszystkimi. Każda dziedzina nauki, a nawet w obrębie tej samej dziedziny, każdy typ informacji wymaga nieco innych „chwytów”. Inteligentna nauka polega na dostosowaniu metody pracy do:

– 1) typu pamięci, jaką uczący się dysponuje,

– 2) typu materiału,

– 3) typu wymagań („jak mam to umieć”l).

Dlatego po zapoznaniu się z danym materiałem zawsze warto się zastanowić, w jaki sposób, jaką techniką będziemy go sobie przyswajać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.