Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Fantastyka naukowa

Nie znaczy to, oczywiście, aby fantastyka naukowa ograniczała dziś swoje zainteresowania wyłącznie do problemu podróży międzygwiezdnych. Dużą popular-nością cieszą się (również inne tematy, jak np. „myślące maszyny”, kontakty z obcymi cywilizacjami, ana- bioza czy problem nieśmiertelności człowieka. Zdarzają się także i współcześnie przypadki, iż opisany przez autora wynalazek czy odkrycie znajdują swoje odpowiedniki w rzeczywistości. Przypomnijmy chociażby dzieje opowiadania I. Jefremowa Diamentowy komin, którego treścią jest odkrycie na Syberii przez ekipę geologów komina kimberlitowego, miejsca narodzin diamentów. Twory takie znane były podówczas wyłącznie z terenu południowej Afryki po opublikowaniu opowiadania Jefremowa odkryte zostały także i w Związku Radzieckim, co więcej w tym samym zakątku Syberii, gdzie umieściła je fantazja pisarza. Zrozumiałe jest, że Jefremowa zasypano pytaniami, skąd znał on tak dokładnie miejsce przyszłego odkrycia. „Jak to skąd?” – odpowiadał lekko zdziwiony Jefre- mow. – „Stąd, skąd wiedzieli o tym geolodzy – z artykułu profesora N. M. Fedorowskiego. Wykazano tam podobieństwo struktur geologicznych Wyżyny Południowoafrykańskiej i Płyty Wschodniosyberyjskiej, a hipoteza o istnieniu złóż diamentów to po prostu sprawa logicznego rozumowania”.

Otóż to właśnie – jeżeli pisarze fantaści pragną, by ich przepowiednie miały jak największe szanse zreali-zowania, winni je tworzyć na podstawie hipotez, których pełne są artykuły naukowe publikowane w spe-cjalistycznych periodykach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.