Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Granitoidy Kudowej

Tworzą one masyw, który w granicach Polski zajmuje niewielką powierzchnię. W jego budowie uczestniczą: granity monzonitowe (adamellity), granodioryty, tonaiity i sporadycznie granity alkaliczne. W przewadze zawierają plagioklazy. Skały te powstały zapewne przez feldspatyzację łupków metamorficznych. Obserwuje się stopniowe przejścia granitoidów w strefy zajęte przez skały amfibolowe i łupki mikowe. Granodioryty z Darnkowa, Dańcowa i Gołaczowa są różowawe lub szare. Ich struktura jest nierównoziarnistą, skalenie tworzą ziarna o wielkości do 5 mm, mikrotekstura gnejsowa. Tonaiity z Gołaczowa mają teksturę równoległą. Granity alkaliczne pojawiają się na powierzchni w okolicy wsi Czermna na północny-zachód od Kudowej. W obrębie granitoidów Kudowej obecne są żyły aplitów, lamprofirów (kersantyt, minetta) oraz porfiru związane z większymi dyslokacjami tektonicznymi. Intruzje strefy Niemczy oraz masyw kłodzko-zlotostocki. W pobliżu Niemczy granitoidy tworzą formy południkowo-wydłużone, zgodnie ze strefą dyslokacyjną Niemczy, która oddziela masyw gnejsowy Gór Sowich od granitoidów strzelińskich i ich osłony. Dawniej określano je jako sjenity.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.