Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Hull a odruch warunkowy Pawłowa

Życie – według Hulla – opiera się na dynamicznej relacji między organizmem a otoczeniem. Gdy następuje zaburzenie korzystnego stanu tej relacji, powstaje potrzeba, wywołująca aktywność osobnika. Nie znamy i dziś dokładnie dróg przenikania potrzeby do efektorów, ale wiemy, że dokonuje się to na dwóch drogach: chemicznej i nerwowej. W najprostszych sytuacjach, dzięki istniejącym gotowym połączeniom, reakcja odruchowa redukuje potrzebę. W sytuacjach złożonych powstaje seria nieokreślonych reakcji, której składniki redukujące potrzebę wykazują w analogicznych późniejszych sytuacjach tendencję do dominowania w porównaniu z reakcjami, które potrzeby nie redukowały.

Zapamiętywanie dokonuje się więc na zasadzie efektu skuteczności reakcji. Przypomina to nam wywody Thorndike’a. Jeżeli dana reakcja wywołana działającym bodźcem zaspokaja potrzebę, to w wyniku takiego ich układu czasowego powstanie tendencja do takiego właśnie reagowania na powtarzające się bodźce identyczne lub w pewnych granicach do nich podobne. Trudniej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest? Hull uważa, że przy obecnym stanie neurofizjologii nie można jeszcze ustalić, co stanowi podstawę wzmocnienia stanu czynnościowego. Nie ulega jednak dla niego wątpliwości, że to wzmacnianie zachodzi i może działać nawet na oddalone połączenia, ale w stopniu coraz słabszym.

Hull sądzi, że odruch warunkowy Pawłowa jest tylko specjalnym przypadkiem prawa efektu. Schemat pawłowowski wygląda dla niego tak: Bw – dźwięk, Bb – proszek mięsny w pysku, Rb – ślinienie i połykanie.

W schemacie tym brak jest – według Hulla – dwóch istotnych elementów: po pierwsze, potrzeby wyprzedzającej zadziałanie bodźca bezwarunkowego i motywującej zachowanie osobnika, po drugie, zetknięcie się pokarmu z receptorem smakowym i idącej za tym redukcji potrzeby. Schemat adekwatny do rzeczywistego stanu powinien wyglądać jak na ryc. 28.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.