Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Ile lat liczy Wszechświat?

Leży przede mną gruba księga w ciężkiej skórzanej oprawie – jeden z czterech tomów Żywotów świętych. Na jej tytułowej stronie widnieje wzmianka, że została ona wydana za zezwoleniem cara „w 7339 roku od stworzenia świata”. Według naszej rachuby był to 1831 rok, albowiem Kościół prawosławny głosił, że stworzenie świata nastąpiło w 5508 roku p.n.e. Angielski biskup Lightfoot „sprecyzował” tę datę na 23 paź-dziernika 4004 roku p.n.e. Jak widać, jego zdaniem, świat powinien być jeszcze „młodszy”.

Prawdę mówiąc obliczeń tych nikt nie traktował spe-cjalnie poważnie, zbyt wiele bowiem zjawisk obserwo-wanych w przyrodzie przeczyło im zdecydowanie. Na-wet zupełny laik rozumiał, że głębokie kaniony rzek czy grube warstwy osadów morskich powstawać musiały przynajmniej przez setki tysięcy lat.

Pojawia się tu zresztą i druga kwestia sporna, wszystko bowiem zależy od tego, co nazywać będziemy „światem”. Autorzy Biblii rozumieli pod tym pojęciem jedynie naszą Ziemię, obserwacje astronomów świad- czyły jednak, że nasze Słońce okrążają i inne światy- -planety, kiedy zaś zorientowano się, że gwiazdy to twory podobne do Słońca, liczba możliwych światów wzrosła nieskończenie.

Wyobrażenia o Wszechświecie ulegały wielokrotnym zmianom w miarę rozwoju nauki. Nie będziemy tu śledzić wszystkich etapów tego procesu, przechodząc od razu do pierwszego naukowego modelu, nazywanego zwyczajowo Wszechświatem Newtona.

Wszechświat Newtona koniecznie musiał być nie-skończony tak w przestrzeni, jak i w czasie. To przecież właśnie Newton wyprowadził prawo ciążenia po-wszechnego, jeżeli zatem jego Wszechświat nie byłby nieskończony, powinien posiadać swoje centrum gra-witacji, przy którym stopniowo skupiłyby się wszystkie ciała. Prowadząc dalej analizę logiczną, dochodzimy do wniosku, że nieskończony Wszechświat nie mógł powstać w skończonym czasie, jeżeli zaś nie miał 031 początku, to oczywiście nie będzie miał również końca.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.