Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

JAKOŚĆ I STRUKTURA WIEDZY OSOBISTEJ CZ. II

Czy i jaką mamy po temu podstawę, aby twierdzić, że (czyjaś) wiedza stanowi strukturę, czyli całość złożoną i ułożoną? Wyjdźmy od przykładów w ślad za zwrotami z mowy potocznej: ktoś ma „dobrze umeblowaną” głowę, natomiast ktoś inny istną pstro- kaciznę lub chaos w głowie. Ktoś ma wiedzę złożoną ze sztywnych schematów i formułek, ktoś inny posiada wiedzę, opartą na zdrowym rozumie. Tak zwany prostaczek ma wiedzę ubożuchną, często myli przysłowiowy Rzym z Krymem, Cylicję z Silesią (ze Śląskiem – rzekomo pomyłka premiera angielskiego Lloyd George’a). W wiedzy innej osoby wszystko ma miejsce dokładnie określone. Przykładów tego rodzaju można by zestawić więcej. Wszystkie wskazują na różne struktury wiedzy. Wszystkie stanowią uogólnione objaśnienia tak czy owak – w rozmowach, w zadaniach szkolnych, w odpowiedziach egzaminacyjnych, w poczynaniach praktycznych, w twórczości naukowej, literackiej itp. – stwierdzonych faktów intelektualnego zachowania się. Ze sposobu dawania sobie rady z trudnościami wnioskujemy o jakości tzw. inteligencji ogólnej, z treści odpowiedzi na pytania, z treści spontanicznych wypowiedzi, z prac pisemnych, niemniej z jakości pracy lub zabawy, z błędów popełnianych w pracy wnioskujemy o zasobie i strukturze czyjejś wiedzy. Jedno z drugim, tj. inteligencję z wiedzą, często łączymy ze sobą, jednakże można je rozpatrywać oddzielnie, jako „rzeczy” do pewnego stopnia osobno zmienne.

Oczywiście, trzeba mieć pewien zasób konkretnych danych, aby uogólniająco orzekać o stanie czyjejś wiedzy. Jednakże, jeśli uogólnienia są słuszne, na ich podstawie, wraz z rozpoznaniem stanu inteligencji ogólnej, możemy – trafniej niż bez nich – oceniać samorzutne wypowiedzi, odpowiedzi na pytania, klasówki, referaty, streszczenia artykułów lub książek, a nawet tylko sposób stawiania pytań i luźne uwagi. Bo jak wiadomo, nawet mimo- chodne zapytanie może świadczyć zarówno o stanie czyjejś wiedzy jak też inteligencji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.