Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Księga prac

Co to jest. Księga prac to nie tyle odrębny dokument, ile struktura narzucona dokumentom, które i tak powstają w trakcie prac. Wszystkie dokumenty związane z danym przedsięwzięciem powinny być częścią tej struktury. Powinny obejmować cele, specyfikacje zewnętrzne, specyfikacje interfejsów, normy techniczne, specyfikacje wewnętrzne i notatki administracyjne.

Dlaczego jest potrzebna. Teksty techniczne są niemal nieśmiertelne. Kiedy analizuje się genealogię podręcznika użytkownika w poszukiwaniu opisu określonego fragmentu sprzętu lub oprogramowania, można prześledzić nie tylko konkretne rozwiązania, ale też natrafić w pierwszych notatkach na zdania i akapity z propozycjami produktu lub wyjaśnieniami dotyczącymi początkowych jego wersji. Dla autora tekstów technicznych tubka z klejem jest narzędziem równie przydatnym jak długopis.

Skoro tak jest i skoro podręczniki produktów wysokiej jakości dnia jutrzejszego mają powstać z dzisiejszych notatek, to dokumentacja musi mieć poprawną strukturę. Wczesne zaprojektowanie księgi prac zapewnia przemyślany, a nie przypadkowy układ samych dokumentów. Ponadto przyjęcie odpowiedniej struktury powoduje, że późniejsze pisma są do niej dostosowane.

Prowadząc księgę prac, ma się kontrolę nad rozpowszechnianiem informacji. Problem polega nie na tym, żeby ograniczać dostęp do informacji, ale na tym, żeby istotne informacje docierały do każdego, komu są potrzebne.

Przede wszystkim należy ponumerować notatki. Chodzi o to, żeby każdy pracownik miał do dyspozycji uporządkowany spis tytułów i mógł się zorientować, czy ma to, o co mu chodzi. Opracowanie księgi prac nie sprowadza się jednak tylko do tego. Układ notatek jako całość powinien mieć kształt drzewa. Taka struktura umożliwia dystrybucję notatek według poddrzewa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.