Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Kształcić się i zdobywać wiedzę

Zbyt daleko posunięta pewność co do prawdziwości twierdzeń, wiadomości, teorii naukowych, wiedzy w ogóle, wskazuje na dogmatyczną postawę wobec wiedzy (rozporządzanej osobiście lub istniejącej obiektywnie) i nie sprzyja krytycyzmowi. Postawa krytyczna wobec wiedzy stanowi warunek istotny zarówno inteligentnego zastosowywania jej w praktyce, jak też postępu naukowego.

A więc kształcić bądź zdobywać wiedzę znaczy to nie tylko – czy po prostu – uczyć się drogą zapamiętywania, rozumienia, i myślenia samodzielnego, lecz niemniej nabywać optymalnych „poczuć” pewności, przekonań o prawdziwości tego, czego już nauczyliśmy się lub czego dopiero się uczymy. Innymi słowy znaczy to, że zdobywanie wiedzy osobistej jest zarówno uczeniem się, jako procesem czy działaniem umysłowym, jak też procesem powstawania osobistego systemu różnej ważności, wartości, doniosłości różnych składników wiedzy nabywanej. Trudno wnikać tutaj w kwestię, jakie to poczucia pewności w stosunku do różnych rodzajów wiedzy i treści Są naprawdę optymalne (najlepsze). Rzecz wymagałaby analizy osobnej. Wiele na ten temat pisano, co prawda dość jednostronnie, bo przeważnie co do – introspekcyjnie zauważalnych – przeżyć pewności i wątpliwości w odniesieniu do pojedynczych twierdzeń. A trzeba tu stwierdzić, że podobnie jak wiedza (osobista) jest rzeczą wielce złożoną, takimi są nie mniej towarzyszące jej „współbrzmienia” uczuciowe.

W opisie uczuciowej strony wiedzy skupić się trzeba na za- uważonej już wyżej sprawie zainteresowań, jako jednego z podstawowych motywów w procesie powstawania wiedzy osobistej. Jest to potrzebne tym bardziej, że w odróżnieniu od uczuć pewności – niepewności, zainteresowania poznawcze są od dawna przedmiotem badań naukowych: głównie w związku z zagadnieniami psychologii uczenia się i dydaktyki. Ponadto i z tego względu, że zainteresowania odgrywają doniosłą rolę w powstawaniu osobistego „świata” wartości intelektualnych, a więc że stanowią jeden z istotnych czynników kształtowania się zdolności do ocen intelektualnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.