Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Metody w rachunku

?Zjawiskiem dość powszechnym w naszym kraju jest to, że przywią­zuje się zwykle znaczenie do metod stosowanych w rachunku ekono­micznym, natomiast niemal całkowicie lekceważy się liczby będące pod­stawą takiego rachunku. Inaczej mówiąc, przywiązuje się znaczenie do techniki rachunku i na ten temat toczą się zażarte spory, natomiast poza zasięgiem uwagi pozostają same parametry rachunku, a więc liczby, jakie zostaną w tym rachunku użyte, a to przecież decyduje o wyniku. Nie­właściwe parametry czynią rachunek ekonomiczny zupełnie nieprzy­datnym. Prowadzi to do lekceważenia jego wyników przez ludzi, którzy kierują produkcją, bądź — jeśli ktoś bierze pod uwagę wyniki takiego rachunku — do błędnych wniosków. Dość powszechnym zjawiskiem negatywnym jest także nierozróżnianie różnych sposobów dochodzenia do poszczególnych parametrów, sta­wianie na jednej płaszczyźnie zupełnie różnych wielkości noszących po­dobne nazwy, takich jak koszty pełne i koszty bezpośrednie, do tego jeszcze obliczonych różnymi metodami i na podstawie różnych liczb wyjściowych, mniej lub bardziej pewnych. Dowolnie wstawiane są do rachunku ceny rynkowe, szacunkowe, wewnętrzne lub zaliczeniowe. Do różnych celów powinny być używane jako parametry rachunku ekonomicznego różne kategorie ekonomiczne. A więc inne kategorie po­winny być używane w rachunkach makroekonomicznych, a inne — w mikroekonomicznych. Różne parametry powinny być też używane do ocen względnych oraz do ocen bezwzględnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.