Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

JAKIE MOŻE BYĆ ŻYCIE?

W miarę jak będziemy uczyć się osiągania stanu alfa i używania w kontrolowany sposób naszej prawej półkuli, zauważymy – poza poprawą zdrowia – również inne znaczące zmiany. Nasze codzienne życie będzie znacznie odbiegało od naszych dzisiejszych, codziennych przyzwyczajeń. Dyrektorzy przedsiębiorstw, zakładów, firm i biur będą wykorzystywali swoje zdolności jasnowidzenia i telepatii do podejmowania prawidłowych decyzji handlowych. Zmniejszy się ilość upadłości w interesach. Producenci i decydenci będą mogli dokładnie ocenić zapotrzebowanie rynku, zatem na porządku dziennym będzie wprowadzanie odpowiednich wyrobów, w odpowiednich miejscach, w odpowiednim czasie.

Kadry będą w stanie zatrudnić ludzi odpowiednich do danej pracy. Kontrola jakości będzie się odbywać przez intuicyjne wykrywanie nieprawidłowości i komunikację subiektywną. Dyrekcja i robotnicy w fabrykach będą w stanie żyć w zgodzie i w harmonii, dla optymalnych, wspólnych korzyści. Banki będą mogły używać zdolności prekognicji do podejmowania prawidłowych decyzji inwestycyjnych. Przemysłowcy będą mogli wyznaczyć optymalny, chroniący środowisko, kierunek produkcji przeznaczonej do szerokiej konsumpcji. Absolwenci studiów wyższych intuicyjnie będą wybierali zatrudnienie najlepiej – w danym okresie życia i danym czasie – odpowiadające. Młodzież mniej będzie zwracała uwagę na blichtr, splendor i sławę, a więcej na własny talent i produktywność.

Na Ziemi nie zabraknie bogactw naturalnych, ponieważ nauczymy się efektywnie wykorzystywać to, co mamy. Istniejące bogactwa staną się bardziej dostępne wraz z rozwojem umiejętności ich intuicyjnego odkrywania i wprowadzania środków zastępczych. Geologowie i inżynierowie zajmujący się poszukiwaniem ropy naftowej będą mogli za pomocą jasnowidzenia odnajdywać pokłady ropy i minerałów, wyczuwając ich typ, głębokość, ilość i jakość. Pozwoli to na uniknięcie kosztownych prób i błędów, suchych wierceń, itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.