Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Oceny estetyczne uczniów na wybrane tematy

Na ogół oceny estetyczne wybranych periodyków młodzieżowych okazały się negatywne i to w odniesieniu do wszystkich aspektów. Zdecydowana większość badanych uczniów oceniła je bowiem znacznie poniżej średniej, tj. poniżej „3”. Ponadto z licznych wypowiedzi badanych na pytanie postawione w szeregu ankiet, wzajemnie uzupełniających się, wynikało bez wątpliwości, że czasopisma młodzieżowe nie wzbudzają pozytywnych reakcji estetycznych ani odpowiednich zainteresowań artystycznych. Co więcej, mimochodem okazało się – poza właściwym celem badań – że czasopisma powyższe wzbudzają wiele zastrzeżeń intelektualnych. Krótko: kiepskie piękno odpowiada mizernej treści informacyjnej.

Mniej negatywne okazały się oceny słuchowisk radiowych, zwłaszcza w zakresie programów muzycznych, jednakże muzykę bigbeatową badani ocenili zdecydowanie i prawie jednomyślnie negatywnie, przeważnie z zastosowaniem stopnia, oznaczającego ocenę najgorszą. Natomiast nie spotykały się z zastrzeżeniami estetycznymi (ani moralnymi) fragmenty utworów literackich, zawierające opisy czy stwierdzenia moralnie drastyczne, jeśli odbiorcy dostrzegali w nich autentyczne odzwierciedlenia sytuacji życiowych i poczynań.

Z relatywnie największą ilością, i to raczej umiarkowanych, negatywnych ocen estetycznych spotkały się programy telewizyjne. Co prawda, oceny okazały się dość powierzchowne. Umiar w rozmiarze i stopniach ocen negatywnych autor badań objaśnił dwustronną kompensacją braków w zakresie wizji i fonii. Znaczy to, że braki w wizji może wyrównywać częściowo, i faktycznie niekiedy wyrównuje, atrakcyjna fonia: i odwrotnie. Wydaje się, że w interesie młodzieżowego czasopiśmiennictwa, radia i telewizji badania wyżej zrelacjonowane warto kontynuować. A celem wyrównania akcentu na ocenach negatywnych badania dalsze poświęcić wypada – dla porównania – pozytywnym ocenom estetycznym czasopism młodzieżowych oraz programów radiowych i telewizyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.