Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Odmienne prawa dla niższej i wyższej pamięci

Pomimo to psychologowie szukają w dalszym ciągu odmiennych praw dla niższej i wyższej pamięci. Wielu jest nawet przekonanych, że je znalazło. Z reguły prawa te sprowadzają się do jednego wspólnego mianownika: podczas gdy zapamiętywaniem materiału sztucznego, bezsensownego rządzą prawa kojarzenia, to zapamiętywaniem materiału naturalnego, sensownego rządzą odrębne prawa oparte na rozumieniu materiału (wgląd, pamięć duchowa, prawa myślenia, uorganizowanie, postaciowanie itp.). Znamienne jest przy tym, że żaden z psychologów zajmujących się specjalnie badaniem pamięci nie pokusił się o najmniejszą choćby próbę zanalizowania tego rozumienia, a przy tym jeszcze popełniano z reguły zasadniczy błąd metodologiczny. Materiał sztuczny, np. zgłoski bez sensu, eksponowano w tachistoskopie, stosując daleko posuniętą reglamentację czasową, a materiał naturalny, sensowny podawano w warunkach naturalnych: następnie porównywano nieporównywalne wyniki, wyciągano w końcu wnioski o nieporównywalności praw rządzących tu i tam, zachowując przy. tym dyskrecję co do „wyższych” praw „wyższej” pamięci.

Zdanie sobie sprawy z genezy zasadniczego nieporozumienia jest rzeczą ważną zarówno z merytorycznego (teoretycznego), jak i metodologicznego punktu widzenia.

Wyrazy zapamiętuje się łatwiej i szybciej aniżeli zgłoski bez sensu czy układy cyfr. Tekst zapamiętuje się łatwiej niż luźny zbiór zdań, a wyrazy w zdaniu łatwiej niż wyraży nie związane. Tekst zapamiętuje się na podstawie jego rozumienia: szeregu sylab nie trzeba rozumieć, wystarczy je spostrzec. Inaczej zapamiętuje tekst ten, kto myśli, ucząc się go, a inaczej ktoś wkuwający go dosłownie. Wszystkie te fakty stwierdzone już przez asocja- cjonistów, a później coraz dobitniej podkreślane w badaniach psychologicznych, nie ulegają żadnej wątpliwości i są dobrze znane w praktyce nauczania. Ani one jednak, ani im podobne nie mogą stanowić podstawy tezy o odmienności i nieporównywalności podstawowych praw zapamiętywania w obu wypadkach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.