Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

JAKIE MOŻE BYĆ ŻYCIE?

W miarę jak będziemy uczyć się osiągania stanu alfa i używania w kontrolowany sposób naszej prawej półkuli, zauważymy - poza poprawą zdrowia - również inne znaczące zmiany. Nasze codzienne życie…

Kontynuacja i zakończenie sprzeczki cz. II

Dotyczy to zwłaszcza zakochanych, gdyż nigdzie indziej nie ma tyle bliskości, tyle bycia razem, co tu. Owo „bycie razem” trzeba jakoś ukształtować. Na początku, w fazie oszałamiającego odurżenia…

PROCES ZAPAMIĘTYWANIA

Bodźce działają na osobnika. Włączone w jego działanie zostają poznane i zapamiętane. Poznawanie i zapamiętywanie są nierozerwalnie ze sobą związane. Poznawanie opiera się w miarę rozwoju osobnika w…

JAK POZBYĆ SIĘ ZABURZEŃ ORGANICZNYCH

Stres jest przyczyną najrozmaitszych problemów ze zdrowiem. Dlatego też regulowanie poziomu nerwowości, która jest na ogół przyczyną stresu, jest o wiele korzystniejszym wyjściem niż - na przykład -…

Zespół chirurgiczny

Bardzo dobrzy zawodowi programiści są dziesięciokrotnie wydajniejsi niż słabi, mając to samo wyszkolenie co tamci i podobne, dwuletnie doświadczenie (Sackman, Grant i Erickson). Dane Sackmana, Granta…

Gdzie jest tajemnica kaprysów pamięci?

Tajemnica? Już ją znasz. Zapamiętanie wiadomości, która wydaje się nudna, wymaga dużego trudu. Łatwo zapamiętujemy to, co ciekawe, a ciekawe jest to, czym się interesujemy. Dlatego sprawność pamięci…

Test na temat znajomości treści nauczania

Nieznajomość treści nauczania w szkole ogólnokształcącej i to szkole i 1-letniej, a ponadto w zakresie wszystkich przedmiotów nie powinna jednak dziwić. Studenci stacjonarni rekrutują się z różnych…

Prawo powszechnego ciążenia

Dyskusje wokół fizycznej treści prawa powszech-nego ciążenia nie ustawały w ciągu dwóch wieków, a przyczyną tego był, zaobserwowany już bardzo wcze-śnie, brak jego uniwersalności. Mimo wielu…

ĆWICZENIA WIZUALIZACYJNE

- 1. Zacznij od wizualizowania kolorów. Napełnij swój umysł kolorem niebieskim, zielonym, czerwonym czy jakimkolwiek innym, jaki wybierzesz. Skoncentruj w pełni swoją świadomość na widzeniu kolorów…

Kolaps grawitacyjny – kontynuacja

Drogą czysto teoretycznych obliczeń radziecki uczo-ny, K.P. Staniukowicz, wykazał, że masy skolapsowa- nych obiektów mogą się wahać w nadzwyczaj szerokich granicach. Mogą one być ogromne, jak np.…