Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Gdzie jest tajemnica kaprysów pamięci?

Tajemnica? Już ją znasz. Zapamiętanie wiadomości, która wydaje się nudna, wymaga dużego trudu. Łatwo zapamiętujemy to, co ciekawe, a ciekawe jest to, czym się interesujemy. Dlatego sprawność pamięci…

Test na temat znajomości treści nauczania

Nieznajomość treści nauczania w szkole ogólnokształcącej i to szkole i 1-letniej, a ponadto w zakresie wszystkich przedmiotów nie powinna jednak dziwić. Studenci stacjonarni rekrutują się z różnych…

Prawo powszechnego ciążenia

Dyskusje wokół fizycznej treści prawa powszech-nego ciążenia nie ustawały w ciągu dwóch wieków, a przyczyną tego był, zaobserwowany już bardzo wcze-śnie, brak jego uniwersalności. Mimo wielu…

ĆWICZENIA WIZUALIZACYJNE

- 1. Zacznij od wizualizowania kolorów. Napełnij swój umysł kolorem niebieskim, zielonym, czerwonym czy jakimkolwiek innym, jaki wybierzesz. Skoncentruj w pełni swoją świadomość na widzeniu kolorów…

Kolaps grawitacyjny – kontynuacja

Drogą czysto teoretycznych obliczeń radziecki uczo-ny, K.P. Staniukowicz, wykazał, że masy skolapsowa- nych obiektów mogą się wahać w nadzwyczaj szerokich granicach. Mogą one być ogromne, jak np.…

Maszyny docelowe – dalszy opis

Skupiliśmy wszystkie nasze maszyny i bibliotekę taśm w jednym miejscu oraz stworzyliśmy doświadczony, zawodowy zespół do ich obsługi. Aby zmaksymalizować wykorzystanie deficytowego czasu Systemu 360,…

PRZYPUSZCZENIA ZAJMUJĄ MIEJSCE OPOZYCJI

Od tego czasu wyrosła już nowa generacja, ale wiele osób ciągle jeszcze spotyka się ze sceptycyzmem, gdy mówią o metodzie Silvy. Nastąpił jednak postęp. Kościół nie mówi już o „kontakcie z diabłem”.…

Rola porządkującej działalności myślowej

Jak już wspomniano, rozumne zapamiętywanie dat polega na „porządkowaniu ich w epoce”. Zrozumienie konstrukcji karburatora zaczyna się od wytłumaczenia jego funkcji w samochodzie. .Zrozumienie…

Briusow i jego fatalny błąd

Lata, jakie nas dzielą od wydania książki Briusowa, przyniosły tyle odkryć, że naszą listę moglibyśmy kon-tynuować jeszcze długo, nie jest to jednak potrzebne. I tego, co powiedzieliśmy, wystarczy,…