Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Maszyny docelowe – dalszy opis

Skupiliśmy wszystkie nasze maszyny i bibliotekę taśm w jednym miejscu oraz stworzyliśmy doświadczony, zawodowy zespół do ich obsługi. Aby zmaksymalizować wykorzystanie deficytowego czasu Systemu 360,…

PRZYPUSZCZENIA ZAJMUJĄ MIEJSCE OPOZYCJI

Od tego czasu wyrosła już nowa generacja, ale wiele osób ciągle jeszcze spotyka się ze sceptycyzmem, gdy mówią o metodzie Silvy. Nastąpił jednak postęp. Kościół nie mówi już o „kontakcie z diabłem”.…

Rola porządkującej działalności myślowej

Jak już wspomniano, rozumne zapamiętywanie dat polega na „porządkowaniu ich w epoce”. Zrozumienie konstrukcji karburatora zaczyna się od wytłumaczenia jego funkcji w samochodzie. .Zrozumienie…

Briusow i jego fatalny błąd

Lata, jakie nas dzielą od wydania książki Briusowa, przyniosły tyle odkryć, że naszą listę moglibyśmy kon-tynuować jeszcze długo, nie jest to jednak potrzebne. I tego, co powiedzieliśmy, wystarczy,…

WYKORZYSTANIE INSTYNKTU SAMOZACHOWAWCZEGO

W „Metodzie leczenia Nr 5-ESM” uzdrawiający odwołuje się do instynktu samozachowawczego pacjenta. Kiedy instynkt samozachowawczy chorego zostanie pobudzony, uzdrawiający, który umie posługiwać się…

Produkcja rolnicza

?Produkcją rolniczą zajmują się określone jednostki gospodarcze, tj. gospodarstwa. By każde gospodarstwo mogło znaleźć swoje miejsce w pro­dukcji całego rolnictwa jako działu gospodarki narodowej,…

ZAPAMIĘTYWANIE TEKŚTU

Osoby badane: Ogółem 36 osób, w tym 19 kobiet i 17 mężczyzn - wiek od 18 do 62 lat: 21 osób w wieku 18-25 lat, w tym 8 po szkole średniej i 13 studentów szkół wyższych: 8 osób w wieku 26-35 lat, w…