Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Romantyzm

Podobnie uczącym się czterech zasadniczych praw dialektyki nie radzę w kółko ich klepać. Inteligentniejszym i ekonomiczniejszym postępowaniem będzie uświadomienie sobie, że są one rozwinięciem…

Rewolucja mikrokomputerowa

Nowe, pomysłowe środki przekazu zaistniały dzięki wszechobec- ności komputera osobistego. Hiperteksty, zaproponowane w 1945 roku przez Vannevara Busha, stały się rzeczywistością tylko dzięki…

Definicje formalne

Język angielski, ani żaden inny język naturalny, nie jest z istoty precyzyjnym narzędziem do formułowania takich definicji. Autor podręcznika musi się naprawdę solidnie napracować, żeby osiągnąć…

„ZUPEŁNIE NIE MAM PAMIĘCI”

Chciałeś powiedzieć coś ważnego, ale ci to uciekło. Wracasz do domu i tg dopiero przypomina ci ojciec, że miałeś odebrać pióro z naprawy. Chcesz przedstawić koleżance swego znajomego, ale okazuje…

Rezudualne konsternacje

Genetycznie podobne do czap żelaznych są rezydualne koncentracje np. czarnych tlenków i wodorotlenków manganu (wietrzeniowe rudy manganu, czerń manganowa, rudy asbolanowe zasobne w kobalt i miedź…

PROCEDURY PIERWSZEJ POMOCY

- 1. Zamknij oczy. Zwróć je w górę, pod kątem ok. 20° w kierunku linii brwi.- 2. Etapy 2a, 3a, 3b i 3c nie są obowiązkowe. Powoli zacznij liczyć w myśli od 50 do 1. Powtarzaj jedną liczbę co sekundę.

ROZUMIENIE PODNIET NIEWERBALNYCH

Powyższy opis dotyczy rozumienia podniet kulturowych, opartych na mowie: lektur wszelkiego pokroju, przemówień, wykładów, lekcji szkolnych, słuchowisk radiowych, widowisk teatralnych z udziałem mowy.…

pomiary gospodarcze

Wśród badań ekologicznych najważniejsze dla polityki środowiskowej są pomiary potencjału i wytrzymałości (homeostazy) ekosystemów, w tym zwłaszcza zasobów naturalnych naszego globu. Naruszenie…

ROLA „DOBRYCH OBYCZAJÓW” W MORALNOŚCI OSOBISTEJ

Form uprzejmości, czyli grzeczności w stycznościach z ludźmi, uczą się dzieci wcześnie w prawie nieodłącznym związku z formami całkiem osobistego zachowania się, np. pod względem higieny osobistej…