Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Nauka chemii w szkole podstawowej i gimnazjum

Na samym początku swego wywodu pragnę zaznaczyć iż jestem nauczycielem w prywatnej szkole i tutaj sprawy wyglądają nieco inaczej niż ma to miejsce w publicznych ośrodkach edukacyjnych. Nauka chemii w…

OPOZYCJA ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO

Kampania na rzecz zrozumienia roli umysłu w utrzymaniu zdrowia miała swoje ofiary. Wielu lekarzy, którzy zaakceptowali tę rolę nękały lokalne związki medyczne, grupy rodzicielskie oraz oficjalne…

Zasada samodokumentowania programów

Schemat blokowy to najbardziej przereklamowany element dokumentacji programu: szczegółowy schemat blokowy jest dziś czymś zupełnie przestarzałym w wyniku pisania programów w językach wysokiego…

Historia pewnej pary cz. II

Pojechał obejrzeć dzielnice czarnej biedoty - i już wiedział. Nie uspokoiło go to jednak. Przeciwnie. Rzeczywistość przerosła bowiem jego najgorsze obawy. Gospodarzy zaś nie interesowały nawet w…

Przewidywanie przyszłości nauki – kontynuacja

Kryje się ona w jego wierze w naukę, nie w tę scho- lastyczną jednak, którą podówczas nurtowały proble- my typu licziby diabłów, mogących pomieścić się na główce od szpilki, a jedynymi stosowanymi…

Jeden krok do przodu, jeden do tyłu

Lehman i Belady przeanalizowali historię kolejnych wersji dużego systemu operacyjnego6. Stwierdzili, że łączna liczba modułów wzrasta wprost proporcjonalnie do numeru wersji, ale liczba modułów…

POCHODZENIE WIEDZY OSOBISTEJ CZ. II

Poglądy powyższe należą już wprawdzie do historii, jednakże wciąż jeszcze w pewnej mierze żyją, a to w postaci błędnych mniemań co do rozwoju osobistej wiedzy poszczególnych ludzi. Mianowicie fakty…