Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Z. Bober i jego badania nad uczniami

Zanim do nich doszedł musiał się uporać z roboczą metodologią. Jej trzon stanowiły znane nam - co do założeń i konstrukcji - przewodniki skalowe, oparte na rozróżnianiu pięciu stopni, oczywiście w…

Dwuznaczna sytuacja w sferze komunikacji

Sprzeczność zasad kompromituje pozycję rodziców i naraża ich na szantaż. Zdrowe dzieci mają odczucie, że przy chorym braciszku grają tylko drugie skrzypce. Rodzice też wyglądają na słabych i nie…

ZAPAMIĘTYWANIE BARWNYCH FIGUR CZ. II

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że tego rodzaju -przesunięcia i przemieszczenia zdarzają się znacznie częściej przy zapamiętywaniu zamierzonym aniżeli samorzutnym. Ten częściowo…

Zapamiętywanie drogi w budynku

Zapamiętywanie jest zawsze wyznaczone sposobem odzwierciedlania. W toku badań tego typu, idących w nieco innym kierunku, stwierdziłem, że należy mieć wciąż na uwadze dwa czynniki: werbalizację drogi…

Granitoidy Kudowej

Tworzą one masyw, który w granicach Polski zajmuje niewielką powierzchnię. W jego budowie uczestniczą: granity monzonitowe (adamellity), granodioryty, tonaiity i sporadycznie granity alkaliczne. W…

CHŁONĄC WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI

„Ilustracja warta jest tysiąca słów”. To samo można powiedzieć o wykresach i innych graficznych sposobach przedstawiania myśli. Dlatego nie kwitujemy ledwie przelotnym spojrzeniem tych wizualnych…

Umysł podświadomy

Umysł to jakby góra lodowa. Składa się z dwóch części. Umysł świadomy - niczym wierzchołek góry - ułatwia nam codzienne podejmowanie decyzji, a także asystuje w nowych sytuacjach wymagających…

Wielka wiedza zależy od dobrej pamięci

Wyprawa Napoleona na Moskwę jest nie tylko rozdziałem politycznej historii Europy, ale także wchodzi w zakres strategii, psychologii ambicji, błędów myślenia, psychiki narodu, geografii i...…

„Skrytobójca” – rus osobowościowy

Skrytobójcami mogą być mężczyźni i kobiety. Można ich spotkać nie tylko w środowisku biurowym. Skrytobójczość to cecha, jaką odkrywamy w ludziach z kompleksem niższości. Mówią „tak”, gdy w…

DROGA KU PSYCHOLOGII OCEN

Psychologiczna problematyka ocen kształtowała się do niedawna - zarysowo rzecz biorąc - w sposób następujący. Najpierw, jeszcze w ubiegłym wieku, psycholodzy zauważali badawczo „proste” uczucia,…