Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Samooceny uczniów

Fakt ten autorka objaśniła jako wysoką stabilność ocen. Co prawda, stabilność okazała się niejednakowa w odniesieniu do poszczególnych cech ocenianych: relatywnie najmniejsza była w zakresie ocen…

Oceny estetyczne uczniów na wybrane tematy

Na ogół oceny estetyczne wybranych periodyków młodzieżowych okazały się negatywne i to w odniesieniu do wszystkich aspektów. Zdecydowana większość badanych uczniów oceniła je bowiem znacznie poniżej…

CZY W LECZENIU INNYCH JEST COŚ ZŁEGO?

Niektórzy mają obiekcje wobec tego typu leczniczych oddziaływań na innych ludzi, zarzucając im nieuprawnione wkraczanie w cudzą prywatność. Oskarża się też ludzi praktykujących metodę Silvy o…

Umysł podświadomy – kontynuacja

Przypuśćmy, że ugryzł cię pies. Przeżywasz sam fakt i doświadczasz uczuć zaskoczenia, bólu i niepokoju, jakie temu mogą towarzyszyć. Fakt i doznania przenoszone są do podświadomości. Pamięć ma wpływ…

CHOROBA ZNA WIELE DRÓG

Nikt nie jest pewien jakie stany umysłowe powodują takie choroby jak: stwardnienie rozsiane, cukrzycę, czy też syndrom Guillain-Barre. Powstanie ich nie jest łatwo skojarzyć ze specyficznym…

Uzależnienia środowiskowe jakości ocen

W oparciu o przewodniki skalo we i dokładną instrukcję uczennice oceniły siebie i swoje koleżanki. Osobno oceny ustalili - według tych samych przewodników - wychowawcy klasowi oraz autorka badań.…

Zaplanuj odrzucenie jednego projektu

Inżynierowie chemicy dawno zrozumieli, że nie należy od razu przenosić procesów z laboratorium do fabryki. Trzeba najpierw zbudować i?istalację pilotową, żeby zdobyć doświadczenie w zwiększaniu skali…

Samotność

Dlaczego więc jesteś samotny? Samotność to cierpienie zadawane samemu sobie. Jesteś samotny, bo wybrałeś samotność. Nawet jeżeli mieszkasz w wiosce, gdzie jest dwoje ludzi i pies, to i tak masz tych…

SIĘGANIE DO PODŚWIADOMOŚCI

Jeden z pierwszych badaczy problemów świadomości ludzkiej F.W.H. Myers powiedział kiedyś, że „podświadomość jest nie tylko kupą śmieci, lecz także kopalnią złota”. W istocie, to w podświadomości mają…