Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Powstawanie osadow

Kolejność powstawania osadów jest zwykle zaburzona przez powstawanie utworów organogenicznych, np. roślinnych, dostarczających kaustobiolitów stałych (torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny), lub zwierzęcych, z którymi związane jest tworzenie się bituminów (gaz ziemny, ropa naftowa), sapropeli, wapieni rafowych, zlepów muszlowych, kredy, diatomitów, spongiolitów, mułów głębokomorskich i innych skał. Podobnie też sedymentacja eoliczna piasków i pyłów wywianych z pustyń oraz materiału piroklastycznego modyfikuje podany schemat dyferencjacji w środowisku wodnym. Jeszcze silniej tok jej jest zmieniany wskutek procesów tektonicznych wpływających na ukształtowanie lądów i dna mórz. Niemniej przedstawiony przebieg dyferencjacji sedymentacyjnej, jakkolwiek zaburzony lub prezentowany w osadach tylko odcinkowo, wyciska główne piętno na charakterze osadów i skał osadowych w profilach geologicznych, których kompleksowe badanie jest konieczne dla poznania genezy poszczególnych odcinków profilów zbudowanych z różnych skał.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.