Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Praca H. Restorffa

A zatem nie uprzednie związki, doświadczenie, jak zakładała teoria asocjacyjna, lecz uorganizowanie jest tym czynnikiem, który różni zgłoski bez sensu od słów i który decyduje o tym, że słowa są znacznie łatwiej utrwalane aniżeli zgłoski bez sensu.

Osobną pozycję dowodową postaciowej teorii pamięci stanowi praca H. Restorffa 55, który badał specjalnie zależność utrwalania od struktury materiału, od organizacji tkwiącej w samym materiale. Restorff posługiwał się w swych badaniach szeregami par złożonymi z różnych elementów: zgłosek, słów, symboli, kształtów, liter, przy czym wzajemne ustosunkowanie ilościowe różnych par było w różny sposób zmieniane. Zasadnicze eksperymenty przeprowadzał na szeregach tak zbudowanych, że każdy szereg składał się z tego samego rodzaju elementów i czterech par elementów różniących się między sobą.

Wynik eksperymentów56 był następujący: jeżeli w danym materiale znajduje się część materiału złożona z elementów podobnych do siebie, a pozostałe składają się z elementów różnych, to utrwalenie tej pierwszej części jest znacznie trudniejsze aniżeli utrwalenie któregoś z pozostałych elementów. Ilościowo przedstawia się to w ten sposób, że materiał różnych elementów jest poprawnie odtwarzany w 79%, gdy tymczasem materiał złożony z podobnych elementów tylko w 44%. Z porównania wyników poszczególnych eksperymentów wypływają dwa wnioski ogólne: 1) im lepiej jest uorganizowany materiał, tym łatwiejsze jego utrwalenie: 2) materiał nieuorganizowany (jakim jest w wielu przypadkach szereg zgłosek bez sensu) musi zostać uorganizo- wany, ażeby mógł być utrwalony.

Opierając się na takim materiale faktów, postaciowcy odrzucili teorię asocjacyjną, a na jej miejsce wprowadzili własną teorię, według której istotnym czynnikiem zapamiętywania jest uorganizowanie materiału, gdyż bez jego udziału zapamiętanie jest w ogóle niemożliwe. W cytowanej już wielokrotnie pracy Kohler pisze:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.