Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Produkcja rolnicza

?Produkcją rolniczą zajmują się określone jednostki gospodarcze, tj. gospodarstwa. By każde gospodarstwo mogło znaleźć swoje miejsce w pro­dukcji całego rolnictwa jako działu gospodarki narodowej, trzeba w nim podjąć optymalną decyzję co do trzech spraw, a mianowicie: 1) co pro­dukować, 2) ile produkować, 3) jak i czym produkować. Decyzja dotycząca tego, co produkować, znajduje wyraz w nadaniu gospodarstwu określonego kierunku produkcji. Decyzja co do tego, ile produkować, znajduje odbicie w określonym poziomie intensywności gospo­darstwa. Wreszcie decyzja co do tego, jak i czym produkować, pociąga za sobą wprowadzenie w gospodarstwie odpowiedniego systemu gospo­darczego lub systemu produkcji. Można sprawę odwrócić i powiedzieć, że każde gospodarstw^ charakteryzuje się określonym systemem pro­dukcji i systemem gospodarczym, określonym poziomem intensywności oraz określonym kierunkiem produkcji i że porównując gospodarstwa podobnego typu produkcyjnego możemy ocenić, przy jakim systemie gospodarczym, kierunku produkcji i poziomie intensywności gospo­darstwo uzyskuje najlepsze efekty produkcyjne i ekonomiczne. Choć wydaje się, że powinny to być sprawy oczywiste, w dziedzinie charakterystyki ekonomiczno-organizacyjnej gospodarstw rolniczych pano­wał od czasów pierwszych klasyków ekonomiki rolnej nieopisany chaos, prowadzący w konsekwencji do pomieszania pojęć. Poszczególne pojęcia były różnie definiowane i interpretowane. Te same mierniki używane były do mierzenia różnych kategorii ekonomicznych. Określając poszcze­gólne cechy ekonomiczno-organizacyjne nie rozróżniano w praktyce m.in. takich pojęć, jak produkcja globalna, końcowa czy czysta, kierunek gospodarczy i system gospodarczy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.