Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

PRZEŻYCIE ESTETYCZNE A STRUKTURA PODNIET ZMYSŁOWYCH CZ. II

Ogólne warunki podobania się składników elementarnych wywodzą się z praw spostrzegania postaciowego. Z eksperymentów dotyczących tej sprawy wiadomo, że nie każdy układ wrażeń wzrokowych i słuchowych ujmujemy postaciowo w określone figury z równą łatwością. Istnieje specyficzna dynamika wzajemnych napięć między poszczególnymi składnikami „pola” wzrokowego i słuchowego. Niektóre formy kształtujemy z łatwością szybko i z zadowoleniem, inne z trudnością, wahaniem i ze swoistym niezadowoleniem. Stanowi to punkt zaczepienia dla podobania się rzeczy prostych, z kolei dla złożonych przeżyć estetycznych. Tu prawdopodobnie leży źródło reakcji pozytywnych na kształty proporcjonalne i symetryczne.

W zakresie struktury podniet do ważnych warunków podobania się należy rytm, tj. powtarzanie się prawidłowe podniet względnie ich układów lub czynności. Jest to czynnik istotny w muzyce i poezji, ale poniekąd obecny jest również w dziełach architektury. Zagadnieniu rytmu poświęcono znaczną ilość prac naukowych bądź ich fragmentów. Widać, że sprawa jest dla nauki o sztuce doniosła. Faktem jest, że rytm w układzie słów, dźwięków i linii podoba się, arytmia raczej odpycha. Poza sztuką rytm cdgrywa niemałą rolę w mowie, zwłaszcza u dzieci i ludów pierwotnych (echolalia) i w tańcu. Przynajmniej jedna (jeśli nie jedyna) z przyczyn podobania się rytmu leży w łatwości spostrzegania podniet i wr przyjemności wykonywania ruchów rytmicznych (ekonomia wysiłku). Podniety rytmiczne nie absorbują uwagi dowolnej, ruchy rytmiczne – w każdym układzie – szybko automatyzują i usprawniają się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.