Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Rezudualne konsternacje

Genetycznie podobne do czap żelaznych są rezydualne koncentracje np. czarnych tlenków i wodorotlenków manganu (wietrzeniowe rudy manganu, czerń manganowa, rudy asbolanowe zasobne w kobalt i miedź itp.). W strefie wietrzenia złóż sierczku cynku (sfaleryt, wurcyt) tworzą się galmany. W strefie tropikalnej i subtropikalnej formują się pokrywy wietrzeniowe zbudowane z wodorotlenków glinu , wśród których pojawiają się koncentracje żelaziaków laterytowych. W klimacie umiarkowanym na skałach zasobnych w glinokrzemiany tworzy się ilasta pokrywa zwietrzelinowa, a przy sprzyjającym pH i Eh powstają kaoliny rezydualne. Na zasadowych i ultrazasadowych skałach magmowych mogą powstać pokrywy zwietrzeliny zasobnej w minerały niklu. Roztwory powstające w trakcie tworzenia się takich pokryw mogą migrować w głąb i tam z nich osadzają się utwory infiltracyjne, np. skupienia magnezytu wśród serpenty-nitów. Niekiedy następuje wyługowanie części składników skał podlegających wietrzeniu, np. wskutek odwapnienia opoki powstaje opoka lekka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.