Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Rola porządkującej działalności myślowej

Jak już wspomniano, rozumne zapamiętywanie dat polega na „porządkowaniu ich w epoce”. Zrozumienie konstrukcji karburatora zaczyna się od wytłumaczenia jego funkcji w samochodzie. .Zrozumienie uzębienia zwierząt zaczyna się od poznania ich sposobu walki o byt. Uogólniając możemy powiedzieć, że fragmenty nabierają sensu, gdy są częściami większej całości i wzbogacają ją dzięki swym indywidualnym cechom, tak jak słowo w zdaniu lub zdanie w paragrafie.

Ponadto pojęcie organizowania materiału obejmuje wartościowanie i kojarzenie z myślą o strukturze całości. Rolę porządkującej działalności myślowej, tj. maksymalnie sensownego kojarzenia wiadomości, zrozumiemy porównując pamięć do gigantycznego archiwum, w którym, jeśli jakikolwiek papier położymy na niewłaściwej półce, nie obok innych podobnych dokumentów, to go już nigdy nie odnajdziemy.

Umysł wielu ludzi z „encyklopedyczną wiedzą” przypomina raczej królewski śmietnik niż dobrze prowadzone archiwum. Wszystko, co w nim się znajduje, ma swoją wartość, a mimo to jest bezużytecznym bagażem. W przeciwieństwie do encyklopedycznych śmietników, ludzie, którzy wybili się w nauce, sztuce czy w życiu: społecznym, zawsze celowali w umiejętnym organizowaniu wiadomości.

Klasyfikacja. Włączenie materiału w system wiedzy jest jego organizowaniem zewnętrznym, ale nie mniejszą rolę odgrywa również organizacja wewnętrzna. Oto parę przykładów:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.