Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Rozróżnienie materiału myślowego i spostrzeżeniowego

Rozróżnienie materiału myślowego i spostrzeżeniowego nie pokrywa się absolutnie z rozróżnieniem materiału naturalnego i sztucznego. Naturalny jest materiał, z jakim mamy (jako rodzajem) do czynienia w życiu codziennym, a więc zarówno rozmowa dwóch ludzi, jak tekst powieściowy, naukowy czy wiersz, zarówno jakaś sytuacja, w jakiej się znajdujemy w ciągu dnia, jak oglądany film, wykonywana czynność zawodowa czy słuchana melodia. Sztuczny jest materiał, z jakim nie spotykamy się (jako z rodzajem) w życiu codziennym, a więc zarówno szereg zgłosek bez sensu, chaotycznie ułożone różnokształtne plamy barwne, wyrwane fragmenty przedmiotów, szeregi wyrazów, zbiory zdań niczym nie związanych, zestawienia przedmiotów nie występujących nigdy razem w rzeczywistości.

Skoro konkretne (bezpośrednie) i uogólnione (pośrednie) poznanie rzeczywistości stanowi dwa jakościowo różne sposoby poznania, tę zapamiętywanie będzie się kształtowało i przedstawiało różnie w obu wypadkach. Uchwycenie tej specyfiki jes bardzo istotne w badaniu pamięci, nie może to jednak nastąpić jeżeli nie przeprowadza się równoległych, porównawczych eksperymentów operując zarówno materiałem pierwszosygnałowym, jak i drugosygnałowym, zarówno materiałem naturalnym, jak i sztucznym. Rzecz nie w tym, czy się użyje w eksperymencie zgłosek bez sensu, czy zdań, lecz w tym, na jakich założeniach będzie się opierał eksperyment i jak on zostanie przeprowadzony.

Zapamiętuje kora mózgowa, zapamiętuje ta sama tkanka nerwowa. Trudno sobie nawet wyobrazić, ażeby podstawowe prawa zapamiętywania były różne w zależności od rodzaju materiału i ażeby np. zapamiętywanie materiału pierwszosygnałowego opierało się na tworzeniu związków czasowych i śladów odzwierciedlających, a zapamiętywanie myśli nie miało u podstawy związków czasowych. Można być pewnym, że treść tych, praw będzie w obu wypadkach różna, ale nie można ani na chwilę wątpić, że istnieje cały szereg podstawowych warunków, które muszą być spełnione w obu wypadkach, jeżeli dany materiał ma zostać zapamiętany: działają tu jednakowe, zasadnicze, podstawowe prawa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.