Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

ROZUMIENIE PODNIET NIEWERBALNYCH

Powyższy opis dotyczy rozumienia podniet kulturowych, opartych na mowie: lektur wszelkiego pokroju, przemówień, wykładów, lekcji szkolnych, słuchowisk radiowych, widowisk teatralnych z udziałem mowy. Jednakże rodzajów podniet kulturowych jest więcej. Muzyka, sztuki plastyczne, architektura, taniec, pantomima, „przemawiają” do widza lub słuchacza bez udziału mowy. W każdym razie nie jest ona dla odbiorcy konieczna, jeśli nawet jest obecna, np. dla informacji turystycznej. Mniej lub bardziej rozumie się też niewerbalne podniety kulturowe, podobnie jak werbalne. Trzeba więc odpowiedzieć na pytanie, na czym polega ich rozumienie?

Wyjdźmy w tym celu od przykładów. Ktoś nie rozumie sztuki konkretnej, ktoś inny malarstwa abstrakcyjnego, jeszcze ktoś inny pantomimy. Co to znaczy? Może znaczyć, że po prostu nie lubi takich form sztuki. W takim razie rozumienie oznacza reakcję uczuciową na podniety kulturowe. Doskonałe rozumienie – wysoce pozytywną reakcję uczuciową. Zupełny brak rozumienia – reakcję całkowicie negatywną. Jeśli jednak uwzględnić prawdopodobieństwo, że reakcje uczuciowe na same przez się układy dźwięków, plam barwnych czy ruchów mimiczno- -gestykulacyjnych nie różnią się istotnie u widza (słuchacza) doskonale rozumiejącego a wcale nie rozumiejącego, nasuwa się przypuszczenie, że w grę oprócz nich wchodzą ogólne przekonania co do kanonów piękna i co do wartości różnych rodzajów sztuki. Przekonania te można wyrazić w twierdzeniach, a więc w sposób werbalno-logiczny. A więc przynajmniej pośrednio i częściowo rozumienie (forma, jakość rozumienia) niewerbalnych podniet kulturowych i dzieł z nich złożonych, „zahacza” o mowę, o rozum.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.