Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Jakie są przyczyny zmian kierunków prądów oceanicznych

Czy jednak potrafimy wykryć również przyczyny zmian kierunków prądów oceanicznych? Radziecki atlantolog, pani E. F. Hagemeister, wysunęła niedawno hipotezę, tłumaczącą cofnięcie się ostatniego zlodowacenia przedostaniem się ciepłego Golfsztromu na teren północnego Atlantyku i Oceanu Lodowatego, co jej zdaniem było możliwe jedynie po ,,odblokowaniu drogi przez zapadnięcie się Atlantydy na dno morskie”. Z opinią tą zgadza się w pełni akademik W. A. Obruczew, pisząc: „Zapadnięcie się Atlantydy ponownie otworzyło drogę Golfsztromowi, którego ciepłe wody wpłynęły na stopniowe zmniejszanie się zalodzenia wokół bieguna północnego”.

Wiele ciekawych informacji uzyskać można z badań szczątków organizmów, tworzących osady morskie. Wiadomo np., że skorupki tzw. numulitów (pierwot-niaków, należących do otwornic) są u form ciepłolubnych skręcone w lewo, podczas gdy formy zimnolubne budują skorupkę skręconą w prawo. Badając próbki osadów z północnego Atlantyku, uczeni na ich podstawie doszli do wniosku, że jakieś 10-13 tys. lat temu temperatura wody w tym basenie wyraźnie się podniosła. Podobne rezultaty przyniosły badania radzieckiego hydrogeologa, M. M. Jermołajewa, który za pomocą analizy radioizotopowej osadów z dna mórz polarnych określił czas przedostania się tam ciepłych wód Golfsztromu na mniej więcej 12 tys. lat temu.

Uczeni amerykańscy, badając wiek popiołów wulka-nicznych, zalegających dno Atlantyku, również otrzymali wyniki zdumiewająco bliskie wartości 12 tys. lat, co jest zarówno potwierdzeniem daty, podanej przez Platona, jak też informacji dotyczących charakteru kataklizmu, który spowodował zagładę Atlantydy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.