Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

SIĘGANIE DO PODŚWIADOMOŚCI

Jeden z pierwszych badaczy problemów świadomości ludzkiej F.W.H. Myers powiedział kiedyś, że „podświadomość jest nie tylko kupą śmieci, lecz także kopalnią złota”. W istocie, to w podświadomości mają swe źródło reakcje typu „walcz-lub-uciekaj”, uczulenia i fobie, niepożądane objawy i trudne do zwalczenia nawyki. Jest ona jednak także źródłem wglądu, twórczego geniuszu, zdrowia fizycznego oraz impulsów twórczych i duchowych wzbogacających naszą egzystencję. Stan alfa w połączeniu z ekranem umysłu pozwalają nam kontrolować pozaświadomą część mózgu i czerpać z jej bogactw. Ekran umysłu jest, jak pamiętacie, znajdującym się poza naszym ciałem, nieco powyżej linii brwi, miejscem projekcji obrazów umysłowych. Jeżeli osiągnąwszy stan relaksu umieścisz na tym ekranie własny wizerunek, to spoglądasz w istocie na niematerialny odpowiednik swego fizycznego jestestwa, jego formę energetyczną.

Sposób, w jaki będziesz kształtować na ekranie wyobrażenia, manifestować się będzie następnie w formie fizycznej. Możesz tą metodą używać wyobraźni do korygowania niepożądanych zjawisk zdrowotnych, pomagając lekarzowi w terapii. Sam oddziałujesz na siebie leczniczo.

Medycyna koncentruje się na fizycznych aspektach leczenia. Opracowała wiele technik zwalczania niepożądanych stanów fizycznych. Nauczenie się jak i kiedy je stosować i jakie są zasady ich działania wymaga od lekarza wielu lat pracy.

Metoda Silvy koncentruje się na duchowych aspektach leczenia. Operując z psychicznego, a nie fizycznego poziomu, nie wkracza na teren praktyki lekarskiej. Ponieważ lekarze stosują metody uchwytne fizycznie, zazwyczaj nie wkraczają w sferę nieuchwytnych podejść duchowych. Jedynym wyjątkiem jest stosowanie przez lekarzy placebo i wprzęganie w ten sposób do procesu leczenia sił drzemiących w umyśle chorego. Przedstawiając pacjentowi pigułkę cukrową jako związek chemiczny z arsenału środków leczniczych, lekarz wzbudza w nim oczekiwanie i wiarę, że cierpienie ustąpi – i często tak właśnie się dzieje.

Takie wyjątki cieszą, oczywiście, wszystkich stosujących metodę Silvy, ale my dysponujemy bardziej precyzyjnymi i efektywnymi sposobami osiągania tego celu niż stosowanie placebo.

Raz jeszcze należy jednak podkreślić, że metoda Silvy nie jest substytutem medycyny. Jest raczej jej uzupełnieniem. To bardzo ważne rozróżnienie, które powinieneś mieć zawsze na uwadze, szczególnie w miarę rozwoju twoich zdolności wchodzenia w głębsze stany alfa, stosowania ekranu myślowego do korygowania stanu swego zdrowia i pomagania innym.

Pomagając innym odzyskać zdrowie przez działania w płaszczyźnie duchowej nie wkraczasz bezprawnie na teren zastrzeżony dla praktyki medycznej. By uniknąć tego rodzaju zarzutów, nie prowadź nigdy takich działań w obecności osoby, której pragniesz pomóc. Miliony absolwentów naszych kursów posiadło zdolność szybkiego wchodzenia w bardzo głębokie stany alfa, z których możliwe staje się udzielanie pomocy innym na odległość. Są oni w stanie intuicyjnie identyfikować problemy i korygować je przez obrazy myślowe (czyli na poziomie duchowym) tak, by efekty tych działań stały się później widoczne na poziomie fizycznym.

Mógłbym zapełnić całą książkę przykładami takich skutecznych oddziaływań – od ulżenia sąsiadowi cierpiącemu na przewlekły ból – ischias, po oszczędzenie noworodkowi zabiegu chirurgicznego jelit, przez przywrócenie ich drożności. Zdolność wchodzenia w głębokie stany alfa osiąga się długotrwałym ćwiczeniem. Posiadłszy tę umiejętność stajesz się wytrawnym praktykiem metody Silvy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.