Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Uzależnienia środowiskowe jakości ocen

W oparciu o przewodniki skalo we i dokładną instrukcję uczennice oceniły siebie i swoje koleżanki. Osobno oceny ustalili – według tych samych przewodników – wychowawcy klasowi oraz autorka badań. Rodzice ocenili tylko swoje dzieci, najpierw według podanego wyżej testu, z kolei na podstawie przewodników.

Wyniki badań są wysoce zbieżne z wynikami dotyczącymi licealistów. Odnosi się to szczególnie do zawyżania ocen samo- krytycznych. Uwagi godne jest znaczne zawyżenie ocen krytycznych rodziców w porównaniu z ocenami wychowawców, których oceny krytyczne okazały się prawie że tożsame z krytycznymi ocenami uczennic. Pospolite przekonanie, że na ogół rodzice przeceniają swoje dzieci znalazło pełne potwierdzenie w wynikach badań autorki.

W sprawie uzależnień środowiskowych jakości ocen autorka poprzestała na globalnym porównaniu dwóch klas. Różniły się one od siebie znacznie pochodzeniem społecznym uczniów: klasa IVa obejmowała przeważnie młodzież ze środowisk robotniczych, klasa IVb – ze środowiska inteligenckiego. Pierwsza – bardziej pracowita, druga – błyskotliwa. U drugiej zawyżenie samoocen okazało się o wiele wyraźniejsze aniżeli u pierwszej. Dobrobyt daje pewność siebie i rzutuje na jakość mniemania o sobie.

W porównaniu ze średnimi ocen u licealistów, takież średnie u uczennic Liceum Medycznego są znacznie wyższe. Całościowo, tj. dla ocen ośmiu cech i dla obydwu klas, średnia ocen krytycznych wychowawców wynosiła 4,0: średnia ocen samokrytycz- nych 4,2. Oceny najniższe (1,0) wystąpiły wyjątkowo i tylko w odniesieniu do inicjatywy, oceny niskie (2,0) bardzo rzadko. Stwierdzenie to R. Winnik przypisuje przede wszystkim staran nemu doborowi kandydatów do Liceum Medycznego i odpadowi w klasach niższych uczniów, którzy nie nadają się do zawodu pielęgniarskiego, wymagającego wysokiego uspołecznienia. Niezależnie od tego wyniki badań nad uczennicami liceum medycznego a nad uczniami liceum ogólnokształcącego są porównywalne z zastrzeżeniami, a to z powodu znacznych różnic w zakresie przedmiotów ocen.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.