Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Wielka wiedza zależy od dobrej pamięci

Wyprawa Napoleona na Moskwę jest nie tylko rozdziałem politycznej historii Europy, ale także wchodzi w zakres strategii, psychologii ambicji, błędów myślenia, psychiki narodu, geografii i… literatury. Jeśli nie chcemy być papugami, umiejącymi recytować lekcje tylko w przedstawionym przez podręcznik porządku, to już zapamiętując musimy ilość skojarzeń świadomie rozszerzać. Na przykład ucząc się o klimacie Sahary, powinniśmy odświeżyć sobie wiadomości o kształtujących klimat czynnikach i pomyśleć o gospodarczych problemach pustynnego kraju. Wyobraźmy sobie w graficznym ujęciu, że punkt B (rys. 3) skojarzyliśmy tylko z poprzedzającym go punktem A: w takiej sytuacji warunkiem późniejszego odnalezienia w pamięci B jest natknięcie się na A. Jeżeli natomiast skojarzenia B są liczne (rys. 4) i mają wiele rozgałęzień, to każde z nich będzie nam mogło w przyszłości posłużyć za nitkę, którą pochwyciwszy wyciągniemy B.

„Wielka wiedza zależy od dobrej pamięci”. Jasne! Ale też im więcej człowiek umie, tym łatwiej mu przychodzi przyswajanie sobie nowych wiadomości. Na stronie 47 tę „lepszą pamięć” fachowca tłumaczono głębszym i szerszym rozumieniem zjawisk, należących do dziedziny jego specjalności: na stronie 26 wspomniano, iż fachowiec ma udoskonaloną i wyćwiczoną technikę zapamiętywania odnośnych informacji: w tym miejscu trzeba powiedzieć, że swoją „lepszą pamięć” może najbardziej zawdzięcza on temu, że im więcej umie, tym bogatsze są jego skojarzenia, tym więcej punktów zaczepienia ma każda nowa wiadomość. Nową informację można by porównać do gościa, który po raz pierwszy zawitał do naszego domu, i źle się czuje, jeśli nikogo w nim nie zna, a jeszcze gorzej, jeśli go nikomu nie przedstawimy. Nie nawiązawszy z nikim kontaktu, niepostrzeżenie ucieknie i daremnie będziemy go szukać. Co innego, jeśli spotka przyjaciół lub przynajmniej parę osób, o których słyszał, z którymi go coś łączy.

Geniusz – powiadają – to nieprzeciętna zdolność dostrzegania tego, co istotne, pamiętania i kojarzenia. Te trzy zdolności występują przeważnie razem. By dobrze zapamiętać, trzeba kojarzyć i oceniać to, co warte zapamiętania, i odwrotnie, by porównywać i wartościować, trzeba pamiętać. Gdy wiedzy brak Jadu i porządku to im jej więcej, tym większe jest zamieszanie myśli.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.