Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Zadania galezi

?Z punktu widzenia zadań, jakie spełniają poszczególne gałęzie, rozróżnia się gałęzie główne, uboczne, pomocnicze i specjalne. Gałęzie główne są podstawą działalności gospodarstwa, wytwarzają przeważnie produkty towarowe i są głównym źródłem wpływów gospodarstwa. Gałęzie uboczne pod względem udziału we wpływach gospodarstwa ustępują wyraźnie gałęziom głównym, ale są potrzebne ze względów agrotechnicznych, do wykorzystania nadwyżek siły roboczej lub pociągowej w niektórych okresach roku lub do przetwarzania ubocznych lub odpadkowych produktów nietowarowych na produkty towarowe. Jak z tego wynika, istnienie gałęzi ubocznych uzależnione jest od warunków, jakie stwarza środowisko przyrodnicze i ekonomiczne, oraz od ilości będącej do dyspozycji siły roboczej. Gałęzie pomocnicze wytwarzają artykuły obrotu wewnętrznego, będące surowcami dla gałęzi towarowych. Wreszcie gałęzie specjalne wytwarzają prawie wyłącznie produkty towarowe, głównie surowce dla przemysłu, i mają charakter gałęzi „dodanych” nie związanych z innymi gałęziami — suplementarnych. Rozróżnienie gałęzi głównych i ubocznych ma charakter raczej subiektywny. Role gałęzi często się zmieniają. W zasadzie gałęzią główną jest ta, która nadaje\ton gospodarstwu, wpływa na jego organizację czy też ma wyraźnie dominujący udział w strukturze produkcji końcowej. Produkty uboczne mogą być wytwarzane oddzielnie jako produkty główne gałęzi ubocznych. W tym wypadku produkty uboczne i produkty główne gospodarstwa rozróżnia się według tych samych kryteriów jak gałęzie uboczne i gałęzie główne. Takie produkty główne i uboczne są ze sobą stosunkowo luźno związane. W języku niemieckim określa się je terminem Koprodukłe. Produkt uboczny może być jednak również wytwarzany w tej samej gałęzi co produkt główny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.