Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Zapamiętywanie drogi w budynku

Zapamiętywanie jest zawsze wyznaczone sposobem odzwierciedlania. W toku badań tego typu, idących w nieco innym kierunku, stwierdziłem, że należy mieć wciąż na uwadze dwa czynniki: werbalizację drogi w czasie jej przebywania przez osobę badaną oraz wyobraźnię przestrzenną danej osoby. To pozwoliło mi na wyeliminowanie z góry trudności, na które można się było narazić. Do badań nad zapamiętywaniem drogi zaprosiłem tylko te osoby, u których aktywność werbalizowania i wyobraźnia przestrzenna były maksymalnie podobne. Pierwsza była ustalana na materiale obrazowym: a) liczba zapamiętanych przedmiotów przy utrudnionej werbalizacji, b) łatwość głośnej werbalizacji, sposób odtwarzania zapamiętanego materiału: druga za pomocą 5 prób, które szczegółowo przedstawiłem w pracy Rola werbalizacji w procesie zapamiętywania treści niewerbalnych 83, a które obejmowały: odtwarzanie zdjęcia, wyobrażeniowe modelowanie bryły, rysowanie lustrzanego odbicia układu linearnego, modelowanie w drucie opisanej w tekście drogi, odtworzenie określonej drogi w mieście.

Tak dobrane osoby badane podzieliłem na dwie grupy, z których pierwsza (A) liczyła 17 osób, druga (B) – 18 osób. Osoby z pierwszej grupy odbywały tę samą drogę w nowym budynku (o dość złożonej budowie), z tym że 5 z nich odtwarzało ją po pierwszym przebyciu, 4 – po drugim, 4 – po trzecim, i 4 po czwartym. Niezależnie od tego, wszystkie osoby odtwarzały ją także po następnych próbach. Przed wszystkimi pierwszymi odtworzeniami osoby badane nie wiedziały, że mają drogę zapamiętać. W grupie B osoby badane wiedziały, że mają drogę zapamiętać, i odtwarzały ją po każdorazowym jej przejściu.

Przebieg badania: Eksperymentator zabierał ze sobą osobę badaną, oznajmiając jej, że udają się do zakładu w sąsiedniej uczelni, gdzie mają wyszukać w katalogu kilka prac. Po drodze toczyła się zawsze stereotypowa, kierowana rozmowa. Z chwilą gdy prace wyszukano, eksperymentator i osoba badana wracali z powrotem, ale inną drogą (w tym samym budynku). Łącznie droga w budynku składała się z 2 części: od wejścia do sali zakładowej i z sali zakładowej do wyjścia. Pionowy rzut tej drogi przedstawia ryc. 94.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.