Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Zapamiętywanie drogi w nowym budynku

Osoby badane: Jak w GE-51 i 52. Grupy osób badanych są względnie równoważne w zakresie wyobraźni przestrzennej, co w tych eksperymentach jest szczególnie istotne.

Przebieg eksperymentu: Każda osoba badana była prowadzona w budynku 2-piętrowym określoną, zawsze tą samą drogą. Ażeby całości eksperymentu nadać zupełnie naturalny charakter, eksperymentator objaśnia po drodze do budynku: „Pójdziemy tylko zabrać album ze zdjęciami i wrócimy do za- kładu, gdzie przeprowadzone będą eksperymenty”. Drogę w budynku można słownie tak opisać: – prosto – w dziedzińcu w prawo – w korytarzu w prawo – znowu w prawo – w lewo – po schodach w lewo – znowu w lewo – znowu w lewo – znowu w lewo – drzwi zakładu (zamknięte: tutaj eksperymen tator mówił: „zamknięte, to nie szkodzi, weźmiemy inne zdjęcie” i wyprowadził osobę badaną inną drogą z budynku) – korytarzem prosto – w prawo i drugim korytarzem prosto – w prawo – w lewo po schodach – znowu w lewo – znowu w lewo po schodach – prosto – w prawo (wyjście z budynku). Model tej drogi przedstawia zdjęcie na ryq. 66 a, rzut pionowy ryc. 66 b. Po dojściu do innego zakładu (w innym budynku) robione były doświadczenia z zapamiętywaniem zdjęć.

Pierwsza grupa osób zapamiętywała drogę nie otrzymując dodatkowych instrukcji. Druga grupa osób otrzymywała instrukcję werbalizowania drogi. Trzecia grupa osób badanych odbywała drogę w warunkach ograniczenia możliwości werbalizowania przez zajęcie jej przez E. ukierunkowaną rozmową. Z charakteru różnic wyników tych trzech grup można wnioskować, podobnie jak w poprzednich eksperymentach, o roli werbalizacji – niezależnie od wyobraźni przestrzennej. Tak właśnie zostały przeprowadzone zasadnicze eksperymenty w grupie E-53. Ponadto przeprowadziłem eksperyment kontrolny (GE-51Wi) przez odwrócenie zmiennych w grupach. W nowej sytuacji przestrzennej osoby z grupy pierwszej (A – z utrudnioną werbalizacją) i drugiej (B – bez żadnych instrukcji) badane były w warunkach eksperymentalnych grupy trzeciej (C – z instrukcją werbalizowania), a grupa trzecia (C) w warunkach grupy pierwszej (A).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.