Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Zespoły wtórnie skojarzeniowe

Zespoły wtórnie skojarzeniowe tworzą się wówczas, gdy dany bodziec aktywizuje – przez podobieństwo sensoryczne lub pojęciowe – ślady innych bodźców albo aktywizuje ślady struktur pojęciowych, w skład których wchodził, i w powiązaniu z nimi zostaje zapamiętany. Zespoły tego rodzaju powstają samorzutnie, ale najczęściej i najwyraźniej występują w procesie zapamiętywania zamierzonego.

S. O. (lat 30, filolog, student studium zaocznego) miał zapamiętać imię i nazwisko osoby, której zobowiązał się przesłać pocztą materiały wykładów. Nie mając czym napisać, musiał zapamiętać, jak się wyraził, na pałę. Adres nie był istotny, bo chodziło o dobrze znaną wyższą uczelnię w Krakowie. Imię i nazwisko tej osoby: Agnieszka Szyguła. Sprawozdanie osoby badanej (S. O.):

Zwykle zapominam coś takiego po paru godzinach. Teraz zależało mi na zapamiętaniu. Agnieszka: Ania, Ania z Zielonego Wzgórza [tytuł książki], Agnie- szfca wypuszcza skowronka z mieszka (widzę znany mi obraz, gdzie z ręki kobiety sfruwa skowronek, symbol wiosny), wiosna.

Szyguia: Szypulka kwiatu, szy – jak szydło (wyobrażam je sobie). Cały czas wyraźnie wyobrażam sobie twarz i postać osoby A. Sz. Sprawozdanie to wskazuje, że bodziec aktywizuje różne struktury pojęciowe, z jednej strony na podstawie podobieństwa treściowego, z drugiej – sensorycznego, i w rezultacie imię i nazwisko wraz z obrazem osoby zostają włączone w złożony układ pobudzonych śladów, tworząc wtórne, sztuczne ich powiązanie w jeden zespół (por. ryc. 86).

Podczas zapamiętywania samorzutnego zakres takich zespołów jest raczej ograniczony, natomiast znajduje szerokie zastosowanie w sztuce mnemotechnicznej jako w jednym ze sposobów ułatwiania zapamiętania zamierzonego. W tym ostatnim przypadku liczne człony ‘inko jar zonę” ułatwiają przypomnienie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.